TaalEffectief

 Gepersonaliseerd onlineonderwijs; aan de hand van een digitale taalcoach werk je efficiënt en doelgericht aan je taalniveau.

In Nederland hebben veel mensen moeite om de Nederlandse spelling en grammatica correct toe te passen. Niet alleen volwassenen maar ook leerlingen uit het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs laten forse achterstanden zien op het gebied van taalverzorging.

De problemen worden voornamelijk veroorzaakt door de hoeveelheid spellingsregels en de uitzonderingen hierop die de Nederlandse taal rijk is. Deze problemen doen zich ook voor op het gebied van de grammatica. Het ontbreekt velen aan leer- en oplosstrategieën.

Begrip van de spellingsregels, de grammatica en de vaardigheid om deze correct toe te passen, vragen om veel oefening.

Vanuit het ministerie van Onderwijs worden momenteel onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden van gepersonaliseerd onlineonderwijs. TaalEffectief is een product dat deze ontwikkeling vorm geeft. TaalEffectief is een volledig web-based, digitaal programma waarmee iedere Nederlander of NT2-spreker kan werken aan het vaardigheidsniveau van de Nederlandse taal.

De gebruiker van het programma TaalEffectief heeft een eigen inlognaam en wachtwoord. Hij start met het maken van een intaketoets. Met de uitslag van de intaketoets kan de digitale taalcoach het startniveau bepalen van de gebruiker.

De digitale taalcoach houdt in de gaten welke onderwerpen de gebruiker al voldoende beheerst en aan welke onderwerpen meer aandacht moet worden besteed. De taalcoach geeft de gebruiker tips en zorgt ervoor dat het taalniveau steeds verbetert. De gebruiker kan echter ook een eigen traject volgen om zijn doelstellingen te bereiken.

In het programma treft de gebruiker de volgende categorieën aan: ‘spelling’, ‘woordbenoemen’, ‘werkwoordspelling’ en ‘zinsontleden’.

TaalEffectief hanteert een norm van 80%. Je hebt dus een voldoende als minimaal 80% van de vragen goed beantwoord is. Deze norm geldt voor alle oefeningen, de toetsen en voor het taal-DNA.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *