Goed lezen en schrijven belangrijk?

Nederland is één van de rijkste landen van de wereld en heeft de ambitie om bij de top van de kenniseconomieën van de wereld te horen. Er is echter geen top zonder solide basis. Ruim 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar kunnen niet goed lezen en schrijven, blijkt uit het “International Programme for the International Assessment of Adult Competenties (PIAAC). Tussen 1994 en 2012 steeg het aantal laaggeletterden met 200.000 mensen. Dat is net zoveel als alle inwoners van de stad Groningen. Vooral bij ouderen zien we een groot aandeel van het aantal laaggeletterden; in de leeftijd 55-65 is 1 op de 5 mensen laaggeletterd. Langer doorwerken? Uit de bijstand (blijven)? Digitale overheid? Niet voor deze 1,3 miljoen mensen.

Uit dit onderzoek blijkt dat we een groeiende kloof in de Nederlandse samenleving zien ontstaan. De kloof tussen hoger en lager opgeleiden. De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Sociaal en Cultureel Planbureau en nu ook PIAAC laten zien dat deze kloof langzaam groeit. Dit is een gevaar voor de cohesie van de samenleving. Hoger opgeleiden zijn, zo laten vele onderzoeken zien, optimistischer over de toekomst. Niet alleen over die van hen, maar ook die van de samenleving als geheel. Het pessimisme van lager opgeleiden is helaas terecht. Niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen leidt tot een slechtere gezondheid, minder kansen op de arbeidsmarkt en veel hogere kosten voor uitkeringen, bijvoorbeeld.

Maar er zijn ook positieve berichten. Zo laat PIAAC zien dat Nederland in internationaal perspectief goed presteert. Het gemiddeld aantal laaggeletterden ligt bijvoorbeeld onder het PIAAC gemiddelde en het aantal Nederlandse laaggeletterde jongeren is relatief laag in vergelijking tot jongeren in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Maar dit is geen reden om achterover te leunen. Het is juist een teken om door te gaan met het stimuleren van taalscholing en leesbevordering. TaalEffectief helpt daarbij! Om een effectieve aanpak en leermethode te ontwikkelen is diepgaande kennis noodzakelijk. Alleen met inzicht en kennis kunnen we het niveau in Nederland verbeteren; TaalEffectief werkt constant aan het makkelijk on-line verbeteren van het Nederlandse taalniveau. We werken daarvoor samen met Hogeschooltaal.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *